Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland
Inmatad datum: 2015-01-15 Ändrad datum: 2015-01-21

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Västernorrland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         118000 kr90000 kr118000 kr      
2014Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Västernorrland 6238876-1310040000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2014Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Västernorrland 6235043-145050000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2014Statliga fiskevårdsanslagetSundsvalls kommun   2318000      
2014Ej statligtNedre Ljungans FVOF   65000      
2014Ej statligtTuna Östra FVO   65000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12816
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Västernorrlands Län
Målarter:
ArtNamn
Lax
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
SundsvallVästernorrlands län
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län
Län
Västernorrlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
3535000Idbyån
3636000Moälven
4242000Ljungan