Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2015-01-14 Ändrad datum: 2015-01-16

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         363308 kr363308 kr0 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Västerbottens län    363308    utbetaldaBidrag till Vindelälvens fiskeråd för samarodning och bedrivande av tillsyn i Vindelälven. medel till Skellefteå kommun för tillsynsprojektet
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12782
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Västerbottens län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Västerbottens län
HuvudavrinningsområdeNrNamn