Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2013-03-07 Ändrad datum: 2013-03-08

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Skåne län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         170000 kr0 kr170000 kr      
2013Statliga fiskevårdsanslagetHavs- och vattenmyndigheten   100170000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6879
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2012 - Skåne län
Målarter:
ArtNamn
Gädda
Hummer
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Skåne län
HuvudavrinningsområdeNrNamn