Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2013-02-21 Ändrad datum: 2013-03-26

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         615000 kr615000 kr0 kr      
2012HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jönköpings län 623623-196-12100615000Havs- och vattenmyndigheten 1261-12 2012-03-26 utbetaldaLänsstyrelsen erhöll 465 000 kr till regional fisketillsyn. För att täcka underskottet har 150 000 kr omfördelats från regionala fiskevårdsprojekt då fisketillsynen i Vättern bedöms som högprioriterad.
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6841
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2012 - Jönköpings län
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjölax
Röding (sydsvenska bestånd)
Signalkräfta
Sik
Insjööring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
AskersundÖrebro län
HaboJönköpings län
HjoVästra Götalands län
JönköpingJönköpings län
KarlsborgVästra Götalands län
MotalaÖstergötlands län
VadstenaÖstergötlands län
ÖdeshögÖstergötlands län
Län
Jönköpings län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6767000Motala Ström