Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2013-06-19 Ändrad datum: 2013-06-19

ÅtgärdsID: 6947
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omläggning/byte vägtrumma
Åtgärdsnamn: Åtgärd vid vägtrumma 1 i Ängesbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2012-01-01
Datum, stopp: 2012-12-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Vägtrumman ersattes med valvbåge.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Hudiksvalls kommun
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3928
Projektnamn: Hudiksvall fiskeplan 2012
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fria vandringsvägar, anläggande av lekbottnar för att gynna den naturliga reproduktionen av öring, samt restaurering av uppväxtområden för öring.
Startår: 2012
Beskrivning: Åtgärd vid 8 st vägtrummor fördelat på 5 vattendrag. Lekbottenförbättring i ett vattendrag, samt kartläggning av en mindre bäck.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
720Åtgärd vid vägtrumma 1 i Ängesbäcken6816104602552 vägpassageHuvudfåra 2012Naturlik-Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Västra Bölan6816105602553vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         22157 kr0 kr22157 kr      
2012NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg   8518834    utbetaldaDe tre åtgärderna vid vägtrummor i Ängesbäcken delade på 56500kr. Det mesta användes sannolikt till denna valvbåge.
2012KommunHudiksvalls kommun    3323    utbetaldaDe tre åtgärderna vid vägtrummor i Ängesbäcken delade på 9971kr. Det mesta användes sannolikt till denna valvbåge.