Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-03-04 Ändrad datum: 2013-03-04

ÅtgärdsID: 6874
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Himleån - Göingegården fiskväg 1989
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1986-03-04
Datum, stopp: 1986-03-04
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Anläggande av kammartrappa i södra grenen vid Göingegården, vid dammfäste. Kolla upp koordinaterna. Fiskväg klar 1989.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Varbergs Flugfiskeklubb
Koordinator: Lars-Göran Pärlklint
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Halland
Resultat uppföljning: Mycket bra.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Ål
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3896
Projektnamn: Himleån - Göingegården fiskväg 1989
Huvudman: Varbergs Flugfiskeklubb
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa passage för vandringsfiskar
Startår: 1986
Beskrivning: Anläggande av fiskväg i södra fåran vid Göingegårdens kraftverk,kammartrappa. Hindret revs senare ut.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Himleån - Göingegården fiskväg 19896335734335031vattendrag Varberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         136813 kr0 kr136813 kr      
1986Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Hallands länFiskväg 1986  70136813Fiskeriverket   1986-03-04 utbetaldaFiskvägen blev klar 1989. Administrativa data behöver kompletteras.