Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-02-11 Ändrad datum: 2013-02-11

ÅtgärdsID: 6801
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Suseån - Berte kvarn 1996
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1995-02-11
Datum, stopp: 1996-02-11
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Falkenbergs kommun
Koordinator: Falkenbergs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Halland
Resultat uppföljning: Tillfredsställande
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsnejonöga
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: BÅ-plan,fiskvårdsplan
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3856
Projektnamn: Suseån - Berte kvarn
Huvudman: Falkenbergs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fri vandringsväg för vandringsfiskar.
Startår: 1995
Beskrivning: Anläggande av fiskväg vid dammen Berte kvarn. Sportfiskarna gjorde en enkel fiskväg 1987. 1992 utfördes äve någon åtgärd. 1996 anlades en modern fiskväg finansierad av BÅ(SNV) och C4 (FIV)
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Suseån - Berte kvarn6302738358681vattendrag Falkenberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         748218 kr0 kr748218 kr      
1995Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Hallands länFinansiering av både C4 och BÅ!  100568218Fiskeriverket   utbetaldaÅtgärden samfinansierad av SNV och FIV. Tillkom en kostnad 1999 på 160 000 som BÅ finansierade.
1999NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands länKompletterande jobb  100160000Naturvårdsverket   utbetalda160 000 för kompletterande åtgärder.
2010NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands länÖverhoppskydd  10020000Naturvårdsverket   utbetaldaEkonomiska och adminstrativa data behöver kompletteras. Hoppskydd i form av galvaniserat staket längs trappan.