Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-01-30 Ändrad datum: 2013-01-30

ÅtgärdsID: 6780
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
Åtgärdsnamn: Stensån - Kärramölla
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1994-01-30
Datum, stopp: 1994-01-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Naturtrappa av natursten, i två kar. Markägaren kan ha varit huvudman. Åtgärd 1994, stopp o startdatum ej korrekta.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Laholms kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Halland
Resultat uppföljning: Tillfredsställande effekt
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsnejonöga
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: BÅ-plan
ID för åtgärd i länsplan: Stensån - Kärramölla
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3844
Projektnamn: Stensån - Kärramölla
Huvudman: Laholms kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa passage för vandringsfiskar
Startår: 1994
Beskrivning: Naturstentrappa i två steg
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
651Stensån - Kärramölla6252499381759 damm-vattenkraftverkNaturlig sidogrenhöger1994Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Stensån - Kärramölla6252499381759vattendrag Laholm
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         10000 kr0 kr10000 kr      
1994NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands län   10010000    utbetaldaAdministrativa data måste kompletteras!