Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-01-28 Ändrad datum: 2013-01-28

ÅtgärdsID: 6763
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Smedjeån - Ränneslövs kvarn
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1989-01-01
Datum, stopp: 1989-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Kammartrappa vid dammen i Ränneslöv
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Laholms kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Halland
Resultat uppföljning: bra,mestadels.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsnejonöga
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3830
Projektnamn: Smedjeån - Ränneslövs kvarn
Huvudman: Laholms kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa passage för vandringsfiskar, ökad smoltproduktion.
Startår: 1989
Beskrivning: Anläggande av en kammatrappa vid kvarnen Ränneslöv.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Smedjeån - Ränneslövs kvarn6257831381500vattendrag Laholm
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         70715 kr0 kr70715 kr      
1989KommunLaholms kommun   9070715Fiskeriverket   utbetaldaLaholms kommun stod för 90% av totalkostnaden. Övriga 10% FIV?. Ekonomiska och adminstrativa data behöver kompletteras.