Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2013-01-17 Ändrad datum: 2013-01-18

ÅtgärdsID: 6721
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Lekgrusuttläggning Nissans källflöde, sportfiskarnas sträcka
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2012-08-01
Datum, stopp: 2012-10-10
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Två storsäckar med lekgrus utsällt (totalt cirka 1,4 m3 lekgrus).
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Jönköpings kommun
Koordinator: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 300
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3820
Projektnamn: Lekgrusutläggning i Nissans avrinningsområde ovan Nissafors
Huvudman: Jönköpings kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra tillgången på lämpliga lekområden för öring inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors.
Startår: 2012
Beskrivning: Tillförsel av lekgrus (8-16 mm) på 12 lokaler.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nissans källflöde, Sportfiskarnas sträcka6400009436160vattendrag Jönköping
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         5588 kr5588 kr5588 kr      
2012NV-BÅLänsstyrelsen i Jönköpings län    5588    beslutade - ej utbetalda