Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-19 Ändrad datum: 2012-03-19

ÅtgärdsID: 6541
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Flottledsåterställning
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-06-20
Datum, stopp: 2004-09-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Nilivaara sportfiskeklubb
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Kjell Nilsson
Resultat uppföljning: Provfiske o elfiske i Vähäkoski och Ylinenniity
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 15000
Biotopvårdad längd (m): 1500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3690
Projektnamn: Flottledsåterställning Vettasjoki 2004
Huvudman: Nilivaara sportfiskeklubb
Projektstatus: avslutad
Syfte: Öka antalet ståndplatser, lekbottnar har iordningställts tidigare.
Startår: 2004
Beskrivning: Biotopvård på sträcka X 7476305 Y 1744832 och X 7473355 Y 1747432
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vettasjoki7477344779279vattendrag Gällivare
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         39000 kr39000 kr0 kr      
2004Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 62321895-20035039000Havs- och vattenmyndigheten   2004-05-25 utbetalda