Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-08 Ändrad datum: 2012-03-08

ÅtgärdsID: 6494
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Miljöåterställning av Byske och Åby älvar med biflöden 2011
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-02-01
Datum, stopp: 2011-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Koordinator: Arvidsjaurs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Projektledning för elfiskeundersökningar
Resultat uppföljning: Elfiske fem lokaler 2011
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3650
Projektnamn: Miljöåterställning av Byske och Åby älvar med biflöden
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att återskapa en miljö i vattendragen som gynnar fisk och andra vattenlevande organismer efter den avslutade flottningsepoken.
Startår: 2011
Beskrivning: I Byske och Åby älvars vattensystem. Restaurering av nedlagda flottledssträckor, åtgärder i biflöden. Iordningställane av lekbottnar
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byske älv7216681794146vattendrag Arvidsjaur
Åby älv7225812800309vattendrag Arvidsjaur
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         690000 kr690000 kr640000 kr      
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 6238130-201050100000Havs- och vattenmyndigheten   2011-04-16 utbetalda 
2011NV-övrigtLänsstyrelsen i Norrbottens län    540000    utbetalda 
2011Statligt-övrigtHavs- och vattenmyndigheten    50000    beslutade - ej utbetalda