Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-08 Ändrad datum: 2012-03-08

ÅtgärdsID: 6492
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Lekbottnar i Yli och Ala Kihlangijoki år 2011
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2011-06-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
uppgift saknas
Målarter:
ArtNamn
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3648
Projektnamn: Lekbottnar i Yli och Ala Kihlangijoki år 2011
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra lekmöjligheter för öring, stationär och havsvandrande.
Startår: 2011
Beskrivning: Iordningställande av lekbottnar i Yli och Ala Kihlankijoki. I Ala Kihlangijoki har lekbottnar iordningställts mellan punkterna 7517324 - 1823960 7522538 - 1825269
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Lekbottnar i Yli och Ala Kihlangijoki år 20117519268848970vattendrag Gällivare
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         102000 kr102000 kr0 kr      
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 6233939-20115051000Havs- och vattenmyndigheten   2011-06-07 utbetalda 
2011EU-EFFLänsstyrelsen i Norrbottens län 6226247-20115051000Jordbruksverket   2011-09-29 beslutade - ej utbetalda