Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2012-02-27 Ändrad datum: 2012-02-27

ÅtgärdsID: 6436
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Justering av omlöp-Pengerbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-04-06
Datum, stopp: 2011-10-12
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar: Mindre omlöp uppfört i slutet av 90-talet har justerats för förbättrad funktion.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sandvikens kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 4,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3609
Projektnamn: Sandvikens kn-Justering av fiskväg Pengerbäcken
Huvudman: Sandvikens kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra funktionen på fiskvägen.
Startår: 2011
Beskrivning: Justering av ett omlöp som konstruerades i slutet av 90-talet.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Pengerbäcken6738418576355vattendrag Sandviken
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         7500 kr7500 kr0 kr      
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 6225972-10507500Fiskeriverket   2011-03-29 utbetalda