Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2012-02-23 Ändrad datum: 2012-02-23

ÅtgärdsID: 6425
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
åtgärd vid trumma
Åtgärdsnamn: Fiskvägar i Torksjöbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-05-05
Datum, stopp: 2011-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3601
Projektnamn: Biologisk återställning Torksjöbäcken
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra vandringsvägarna för strömlevande öring i Torksjöbäcken.
Startår: 2011
Beskrivning: Åtgärda två vandringshinder i Torskjöbäcken som är ett biflöde till Aspaån som mynnar i Vättern
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Torksjöns utlopp6511221482993damm Askersund
Vägtrumma Torksjöbäcken6510920484334vattendrag Askersund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         56820 kr56820 kr56820 kr      
2011NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 582204414-20108547070Naturvårdsverket72302816-10 2011-02-03 utbetalda 
2011Ej statligtSveaskog   159750    utbetalda