Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2012-02-17 Ändrad datum: 2015-01-19

ÅtgärdsID: 6395
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
slitsränna
Åtgärdsnamn: Projektering av fiskväg
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-08-16
Datum, stopp: 2014-06-30
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag
ID för åtgärd i länsplan: Åtgärdsområde Älgsimmen
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 10,0
Ny längd (m): 10000
Karta

Projekt
ID: 3578
Projektnamn: Fiskväg vid Utterbäcks kraftstation i Imälven
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra vandrings- och reproduktionsmöjligheter för öring i Imälven
Startår: 2011
Beskrivning: Projektering av fiskväg alt. utrivning av Utterbäcks kraftstation i Imälven
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Utterbäcks kraftstation6579542478479damm Karlskoga
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         374576 kr374576 kr374576 kr      
2011NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 58267-3528581351Naturvårdsverket72302816-10 2011-02-03 utbetaldaFörlängd lyftn.tid resterande belopp t.o.m. 2012-06-30
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län 6226697-20111522500Fiskeriverket241524-11 2011-03-29 utbetalda 
2012NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 5374366-20115139744Havs- och vattenmyndigheten72302816-10 2011-02-03 utbetalda 
2012Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län   4938062Havs- och vattenmyndigheten241261-12 2012-03-01 utbetalda 
2013HaV-BÅ kalkningLänsstyrelsen i Örebro län 5824366-201159113414Havs- och vattenmyndigheten24666-13 2013-02-12 utbetalda 
2013HaV-VattenförvaltningLänsstyrelsen i Örebro län 5824366-201135505Havs- och vattenmyndigheten 666-13 2013-02-12 utbetalda 
2013HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Örebro län 5824366-20113874000Havs- och vattenmyndigheten24666-13 2013-02-12 utbetalda