Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2012-01-09 Ändrad datum: 2015-11-24

ÅtgärdsID: 6268
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
övrig passage
Åtgärdsnamn: Ny fåra vid Mölekullen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-03-01
Datum, stopp: 2011-10-11
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Åtgärden kommer att kompletteras under 2012 för att ytterligare förbättra passagemöjligheten för fisk. Troligen genom att ytterligare bredda och fördjupa fåran
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Habo kommun
Koordinator: Habo kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Flodpärlmussla
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Vättern
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: mindre god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3508
Projektnamn: Fiskväg vid Mölekullen, Hökesån
Huvudman: Habo kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Underlätta vandring och tillgängliggöra lekområden för öring och flodnejonöga.
Startår: 2011
Beskrivning: En fåra för fiskvandring knackades fram i en häll som utgör ett partiellt naturligt vandringshinder
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
574Fiskväg vid Mölekullen6419087444594200naturligt-fastHuvudfåravänster2011Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Mölekullen, Habo6419087444594vattendrag Habo
Bilder

  TitelKommentar
Visaföre 
Visaefter 

Video

Dokument

  Rubrik
.pdfÖppnaRapport

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         101623 kr63616 kr38007 kr      
2010NV-BÅLänsstyrelsen i Jönköpings län 58230-11 50000Naturvårdsverket7234961-09N1 2010-02-11   
2006NV-BÅLänsstyrelsen i Jönköpings län   8511840Naturvårdsverket   utbetalda 
2007KommunHabo kommun   151776      
2007NV-BÅLänsstyrelsen i Jönköpings län    11840      
2011NV-BÅLänsstyrelsen i Jönköpings län    26167