Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2011-04-06 Ändrad datum: 2011-04-06

ÅtgärdsID: 6122
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Miljöåterställning av Byske och Åby älvar med biflöden år 2010
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2010-01-01
Datum, stopp: 2010-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 31200
Biotopvårdad längd (m): 3100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3414
Projektnamn: Miljöåterställning av Byske och Åby älvar med biflöden år 2010
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Att återskapa en miljö i vattendragen som gynnar fisk och andra vattenlevande organismer efter den avslutade flottningsepoken.
Startår: 2007
Beskrivning: Miljöåterställning (Biotopvård) av flottledsbyggnationer i Byskeälovens vattensystem. Åtgärder i biflöden. Iordningställande av lekbottnar
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byske älv7216683794147vattendrag Arvidsjaur
Åby älv7225812800310vattendrag Arvidsjaur
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         443956 kr0 kr443956 kr      
2010FiV-ramFiskeriverket    193956    utbetalda 
2010Lst myndighetsanslagLänsstyrelsen i Norrbottens län    200000      
2009Statligt-övrigtFiskeriverket    50000