Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2011-03-25 Ändrad datum: 2011-03-25

ÅtgärdsID: 6107
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekgrund
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Vuostojokis lekbottnar
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-08-01
Datum, stopp: 2009-10-31
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Kalix o Tärendö älvars ek förening
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Ja
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3402
Projektnamn: Fiskevård i Kalix o Tärendö älvar med biföden år 2009
Huvudman: Kalix o Tärendö älvars ek förening
Projektstatus: avslutad
Syfte: Öka reprduktionen av öring göra fler lekområden i bäckarna och få en naturlig ökad reproduktion av öring men även harr.
Startår: 2004
Beskrivning: Fiskevård i Vuostojoki. Uppföljning med elfiske vidanlagda lekbottnar samt kontrol av gjorda lekbottnar okulärt, samt vidare inventering av Ontojoki, Hietajoki, Äihämjoki, Merasjoki och Kivijoki.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vuostojoki inom Pajala kommun7492839812825vattendrag Pajala
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         152720 kr68215 kr84505 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetFiskeriverket    28015      
2009Statligt-övrigtLänsarbetsnämnden    36000      
2009KommunPajala kommun    4200      
2009Ej statligtKalix o Tärendö älvars ek förening    84505