Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-02-23 Ändrad datum: 2010-06-07

ÅtgärdsID: 5575
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omläggning/byte vägtrumma
Åtgärdsnamn: Kulvertsänkning vid Segesholm
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-10-01
Datum, stopp: 2009-12-03
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Nedsänkning av tre trummor ca 70 cm vilket blev dyrare än väntat pga flera korsande kablar samt högt vattenflöde.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Koordinator: Länsstyrelsen i Skåne län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länssstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: FVPL
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 6000
Karta

Projekt
ID: 3086
Projektnamn: Två fiskvägar i Segesholmsån
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fri vandringsväg för ål och havsöring
Startår: 2009
Beskrivning: Avsänkning av en vägkulvert och utrivning av en dammvall
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vägkulvert Segesholms gård6187473445750vattendrag Kristianstad
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         215347 kr215347 kr215347 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   55118077    utbetalda 
2009Statligt-övrigtFiskeriverket   4597270    beslutade - ej utbetaldastöd från ett till Blekínge beviljat projekt kallat "Ålens väg". Havsmiljömedel är ursprunget.