Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-02-22 Ändrad datum: 2010-02-22

ÅtgärdsID: 5569
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
Åtgärdsnamn: Biotopvårdsåtgärder i Nybroåns huvudfåra
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-06-01
Datum, stopp: 2009-06-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Ystadortens Fiskevårds och Sportfiskeförening
Koordinator: Ystadortens Fiskevårds och Sportfiskeförening
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Ystadsortens fvf
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 150
Biotopvårdad längd (m): 300
Smoltproduktion – öring (st): 50
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3082
Projektnamn: Biotopvårdsåtgärder i Nybroåns huvudfåra
Huvudman: Ystadortens Fiskevårds och Sportfiskeförening
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biotopvårdsåtgärder i Nybroåns huvudfåra
Startår: 2009
Beskrivning: Biotopvårdsåtgärder i Nybroåns huvudfåra
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nedström Barevads mölla i Nybroån6144726432388vattendrag Ystad
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         30000 kr30000 kr30000 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   5015000    utbetalda 
2009Ej statligtYstadortens Fiskevårds och Sportfiskeförening   5015000    utbetalda