Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-02-22 Ändrad datum: 2010-02-22

ÅtgärdsID: 5559
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Rönneåns huvudfåra vid Klippan
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-06-01
Datum, stopp: 2009-06-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Helsingborgs sportfiske och fiskevårdsklubb
Koordinator: Helsingborgs sportfiske och fiskevårdsklubb
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: vattendragsförbundet/lst
Resultat uppföljning: Positivt
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: FVPL
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 10000
Biotopvårdad längd (m): 600
Smoltproduktion – öring (st): 30
Smoltproduktion – lax (st): 100
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3075
Projektnamn: Biotopvård i Rönneåns huvudfåra vid Klippan
Huvudman: Helsingborgs sportfiske och fiskevårdsklubb
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa goda lek och uppväxtplatser för lax och öring i Rönne å.
Startår: 2009
Beskrivning: Utläggning av stenblock och grovt grus i Rönneåns huvudfåra
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Rönne å Sönnarslöv6222771381312vattendrag Klippan
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40762 kr40762 kr40762 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   7530572    utbetalda 
2009Ej statligtHelsingborgs sportfiske och fiskevårdsklubb   2510190    utbetaldaBidraget består i eget arbete från klubbens sida.