Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2010-01-28 Ändrad datum: 2010-02-03

ÅtgärdsID: 5460
Huvudåtgärdstyp: Hydrologisk restaurering
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
inlösen
Åtgärdsnamn: Inlösen av fallrättighet vid Alafors i Kungsbackaån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-01-01
Datum, stopp: 2009-11-25
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Koordinator: Länsstyrelsen i Hallands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Peter Norell
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Havsnejonöga
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Fiskevårdsplan
ID för åtgärd i länsplan: Åtgärd 56
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Karta

Projekt
ID: 2994
Projektnamn: Inlösen av fallrättighet vid Alafors i Kungsbackaån
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Tillskapa och säkra fri fiskvandring förbi dammen i Alafors
Startår: 2009
Beskrivning: Inlösen av fallrättighet vid Alafors
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Alafors i Kungsbackaån6381952326360vattendrag Kungsbacka
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1200000 kr1200000 kr0 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Hallands län 62321136-091001124622Fiskeriverket24899-09 2009-02-26 utbetaldaTilläggsanslag beviljades i december 2009, belopp 570 000 kr
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Västra Götalands län 58290634-200910075378Naturvårdsverket7234859-08-NI 2009-02-16 utbetalda