Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2010-01-21 Ändrad datum: 2010-01-21

ÅtgärdsID: 5382
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Hallaforsen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1999-04-01
Datum, stopp: 2000-09-28
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Hallands län
Resultat uppföljning: Elfiskeregistret
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för biologisk återställning 2000-2004
ID för åtgärd i länsplan: 12
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 1,3
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 2931
Projektnamn: Fiskväg vid Hallaforsen
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fri vandringsväg vid Hallaforsen i Sännan
Startår: 1999
Beskrivning:
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
518Sännanån - Hallaforsen6299243382175 damm-övrigtHuvudfårahöger2000Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Sännanån - Hallaforsen6299245382177vattendrag Halmstad
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         463770 kr0 kr463770 kr      
1999NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands länProjektering  1005680Naturvårdsverket   utbetaldaProjekteringen påbörjades hösten 1999
2000NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands länProjektering, byggkontroll och slutbesiktning  10059106Naturvårdsverket   utbetaldaRamböll AB (dåvarande Scandiaconsult) och Invar Flink Bygg anlitades som konsulter
2000NV-BÅLänsstyrelsen i Hallands länAnläggningskostnader2474470100398984Naturvårdsverket   utbetaldaFiskvägen byggdes av PEAB enligt avtal (250 000 kr). Fördyring p g a dåligt berg.