Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2009-12-21 Ändrad datum: 2009-12-21

ÅtgärdsID: 5351
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
denilränna
Åtgärdsnamn: Denilränna Södra Vallsjöns utlopp
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1994-01-01
Datum, stopp: 1994-12-31
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar: Fiskväg troligen uppförd mellan 1994-96. Huvudman osäkert men troligen Gislaveds kommun.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Gislaveds kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Lst F
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 1109
Projektnamn: Valån
Huvudman: Gnosjö kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2002
Beskrivning: Omfattande återställningsarbete har utförts i Valån. Totalt har 8 vandringshinder åtgärdats, delar av de flottledsrensade sträckorna biotopvårdats, gjorts flödesreglerande utskov på 2 platser samt återintroducerats mört, elritsa och flodkräfta.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
72Denilränna, Södra Vallsjöns utlopp6369272421751198damm-övrigtNaturlig sidogrenvänster1995Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Södra Vallsjöns utlopp6369271421754vattendrag Gislaved
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr