Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 525
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Husby-kvarn
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1997-05-01
Datum, stopp: 1997-10-01
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar: Projektering av ny fiskväg. Renovering av gammal trappa med usel funktion (trä).
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Stockholms stad
Koordinator: Stockholms stad
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Stockholm stad/Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st): 0
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 898
Projektnamn: Stockholms stad havsöringsfiskevård/biotopvård & fiskvägar (1997).
Huvudman: Stockholms stad
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1997
Beskrivning: Fiskevårdsåtgärder i kustmynnande vattendrag inom Stockholms län.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Husby-kvarn6557707680916vattendrag Haninge
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         10000 kr10000 kr0 kr      
1997Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län70 % statsbidrag3857554-1997 7000Fiskeriverket    Delfinansiering av verksamheten inom samverkansavtal (f.d. Länsfiskekortet) mellan flera av länets kustkommuner, Skärgårdsstiftelsen, fiskevårdsområdesföreingar, enskilda fiskerättsägare m.fl. aktörer.
1997Ej statligtStockholms stad30 % övrigt3857554-1997 3000     Delfinansiering av verksamheten inom samverkansavtal (f.d. Länsfiskekortet) mellan flera av länets kustkommuner, Skärgårdsstiftelsen, fiskevårdsområdesföreingar, enskilda fiskerättsägare m.fl. aktörer.