Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 509
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Kävlingeån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1998-01-01
Datum, stopp: 1998-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Kävlinge och Löddeåns FVOF
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Fvo
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Cyprenid (odef.)
Gädda
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 182
Projektnamn: Fiskevårdsplan för Kävlingeån, samt byggnation av omlöp inom fiskevårdsplanen
Huvudman: Kävlinge och Löddeåns FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1998
Beskrivning: Kävlinge-Löddeåns fiskevårdsområde arbetar aktivt med fiskevårdande åtgärder i Kävlingeån. För att kunna planera och samordna åtgärder på ett bra sätt behövs en fiskevårdsplan. Behovet av ett omlöp är tidigare känt.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kävlingeån6183901387249vattendrag Kävlinge
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr