Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2009-11-21 Ändrad datum: 2009-11-21

ÅtgärdsID: 5066
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
Åtgärdsnamn: Åtgärdande av vandringshinder i Klövabäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-06-01
Datum, stopp: 2004-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Åstorps kommun
Koordinator: Åstorps kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Rönneåns vattenvårdsförbund
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
6:4 samrådTidigt samråd med lst enligt 6 kap 4§ Miljöbalken avseende utformning av MKB mm.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st): 700
Smoltproduktion – lax (st): 300
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 3
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,4
Ny längd (m): 1200
Karta

Projekt
ID: 2807
Projektnamn: Fiskpassage i Klövabäcken
Huvudman: Åstorps kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Åtgärdande av tre mindre vandringshinder i Klövabäcken
Startår: 2004
Beskrivning: Åtgärdande av tre mindre vandringshinder i Klövabäcken
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Krika6218165384021vattendrag Klippan
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         83864 kr83864 kr83864 kr      
2004Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   5041932    utbetalda 
2004KommunÅstorps kommun   5041932    utbetalda