Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2009-11-08 Ändrad datum: 2009-11-08

ÅtgärdsID: 4837
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Rönnarpsbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-09-29
Datum, stopp: 2004-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Helsingborgs kommun
Koordinator: Helsingborgs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Rååns vattenvårdsförbund
Resultat uppföljning: Bra
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
6:4 samrådTidigt samråd med lst enligt 6 kap 4§ Miljöbalken avseende utformning av MKB mm.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 600
Biotopvårdad längd (m): 400
Smoltproduktion – öring (st): 250
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2698
Projektnamn: Biotopvård i Råån 2004
Huvudman: Helsingborgs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa en naturlig biotop på en rensad och rätad sträcka i Råån.
Startår: 2004
Beskrivning: Biotopvård i Råån 2004
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Rönnarpsbäcken6200589371938vattendrag Helsingborg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         5500 kr5500 kr5500 kr      
2004Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   502750    utbetalda 
2004Ej statligtHelsingborgs kommun   502750    utbetalda