Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2009-11-08 Ändrad datum: 2009-11-08

ÅtgärdsID: 4836
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvårdsåtgärder i Halmstadsbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-09-29
Datum, stopp: 2004-11-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Helsingborgs kommun
Koordinator: Helsingborgs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Rååns vattenvårdsförbund
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
6:4 samrådTidigt samråd med lst enligt 6 kap 4§ Miljöbalken avseende utformning av MKB mm.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 350
Biotopvårdad längd (m): 300
Smoltproduktion – öring (st): 200
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2697
Projektnamn: Biotopvårdsåtgärder i biflöde till Råån
Huvudman: Helsingborgs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskap en ursprunglig biotop i ett rensat vattendrag
Startår: 2004
Beskrivning: Biotopvårdsåtgärder i biflöde till Råån
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Halmstadsbäcken Sireköpinge6200002374649vattendrag Svalöv
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         36499 kr36499 kr36499 kr      
2004Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län   5018249      
2004Ej statligtHelsingborgs kommun   5018250    utbetalda