Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 476
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Biotopvård VOXNAN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2000-09-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Kommun ospecificerad
Koordinator: Kommun ospecificerad
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2):
Biotopvårdad längd (m):
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Karta

Projekt
ID: 863
Projektnamn: Projekt FiskeTur etapp 2
Huvudman: Bollnäs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2000
Beskrivning: Genomföra ett avelsprogram och återintroducera och säkerställa skyddet av lokala stammar av harr och öring.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
LJUSNAN6787516614283vattendrag Söderhamn
VOXNAN6799149577468vattendrag Bollnäs
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1308000 kr1308000 kr0 kr      
2000Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 3851857-1999 150000Fiskeriverket     
2000KommunEnskild person    100000     Bollnäs kommun
2000Lst-reginalekonomiskt stödEnskild person    135000      
2000Ej statligtEnskild person    400000     Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen
2000EU-övrigaEnskild person    523000     EU mål 5B