Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2018-04-20

ÅtgärdsID: 472
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-strömkoncentratorer
vegetationsrensning
Åtgärdsnamn: Biotopvård SNODERÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2003-01-01
Datum, stopp: 2003-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Gotlands Sportfiskeklubb
Koordinator: Gotlands Sportfiskeklubb
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 12
Biotopvårdad areal (m2): 400
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 760
Projektnamn: Biotopvård i vattendrag på Gotland
Huvudman: Gotlands Sportfiskeklubb
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2002
Beskrivning: Att genom biotopförbättrande åtgärder öka produktionen av havsöring
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Arån6426399733228vattendrag Gotland
GOTHEMÅN6392211724786vattendrag Gotland
Histillesån6373751727125vattendrag Gotland
Kioskbäcken6415893725084vattendrag Gotland
Kopparviksbäcken6392123695530vattendrag Gotland
Kvarneån6319980694466vattendrag Gotland
Lummelundaån6405024702426vattendrag Gotland
Själsöån6399434699883vattendrag Gotland
SNODERÅN6345958690369vattendrag Gotland
Storsundsån6387927726937vattendrag Gotland
Vikeån6394755725116vattendrag Gotland
Vällesån6421595727865vattendrag Gotland
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr