Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-02 Ändrad datum: 2009-11-26

ÅtgärdsID: 4663
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
återskapa meandring
Åtgärdsnamn: Biotopåterställning små kustmynnande vattendrag.
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-01-01
Datum, stopp: 2006-11-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Manuell biotopvård Längd: Ca 1000 m Areal: Ca 2500 m2 Uppströms liggande Losesjön är kalkad.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Flodkräfta
Flodnejonöga
Gädda
Id
Mört
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 8250
Biotopvårdad längd (m): 4200
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2598
Projektnamn: Söderhamns kn 2006-Små kustmynnande vattendrag
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra repr. möjligheter för bl. a. flodnejonöga, gädda, abborre och karpfiskarter. Styvjebävcken även havsöring.
Startår: 2006
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Söderhamns kn 2006 med Fv- finansiering. Biotopterställning av fyra små kustmynnande vattendrag och projektering av ett.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Hårsviksbäcken6786350615360vattendrag Söderhamn
Höljån6806783612513vattendrag Söderhamn
Rörmyrbäcken6781252615934vattendrag Söderhamn
Sundsbäcken6777208616432vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         250000 kr250000 kr0 kr      
2006Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 62212660-0550250000Fiskeriverket   utbetalda