Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2009-10-29 Ändrad datum: 2009-10-29

ÅtgärdsID: 4614
Huvudåtgärdstyp: Fiskutsättning
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
återintroduktion
Åtgärdsnamn: Återintroduktion Flodpärlmussla 2008
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-05-30
Datum, stopp: 2008-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skellefteå kommun
Koordinator: Skellefteå kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Antal fiskutsättningsåtgärder (st): 1
Karta

Projekt
ID: 2559
Projektnamn: Miljöåterställning i sidovattendrag till Byskeälven
Huvudman: Skellefteå kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förutsättningarna för lax och öring i Byskeälvens biflöden genom att återställa värdefulla biotoper, samt minska vattendragens fragmentering och därmed även skpa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan.
Startår: 2008
Beskrivning:
Fiskutsättning
ArtnamnStamUtsättningsdatumAntal (st)Antal i vikt (kg)Antal i volym (l)FiskutsättningstypÅldersklasser
Flodpärlmusslaokänd 0  Återintroduktionokänd
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Sälgträskbäcken7248657749968vattendrag Skellefteå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         12900 kr12900 kr12900 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västerbottens län 6237382-2008 5000    utbetalda 
2008KommunSkellefteå kommun    7900    utbetalda