Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2009-09-17 Ändrad datum: 2015-10-16

ÅtgärdsID: 4144
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Omlöp vid baddammen i Järnforsen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2010-04-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Hultsfreds kommun
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen KEU
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Biologisk återställning i kalkade vatten
ID för åtgärd i länsplan: HKÅ 00115 och HKÅ00116
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2414
Projektnamn: Fiskväg i Järnforsen, Sällevadsån
Huvudman: Hultsfreds kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra fiskvandringen från Emån till Sällevadsån
Startår: 2008
Beskrivning: Anläggande av fiskväg förbi baddammen i Järnforsen i nedre delen av Sällevadsån
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
1984Baddammen Järnforsen6363450537300 damm-övrigtNy fårahöger2010Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Baddammen Järnforsen6363460537312vattendrag Hultsfred
Bilder

  TitelKommentar
VisaFiskväg Sällevadsån Baddammen JärnforenFoto: Tobias Borger 20150520

Video

Dokument

  Rubrik
.pdfÖppnaHfred kn informerar

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         170000 kr170000 kr0 kr      
2008EU-EFFLänsstyrelsen i Kalmar län   50170000    beslutade - ej utbetalda