Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2004-08-27 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 378
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Västra Oron
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2001-10-01
Datum, stopp: 2002-07-08
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar: Projektering av fiskväg som blev färdig 2003.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Aneby kommun
Koordinator: Aneby kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Lst MÖV
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st): 0
Smoltproduktion – lax (st): 0
Förväntad funktion: ej bedömd
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 795
Projektnamn: Öringfiskevård Bordsjöbäcken
Huvudman: Aneby kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2003
Beskrivning: Projektering och genomförande av fiskvägar och biotopvård i Bordsjöbäcken
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Västra Oron6405579503937vattendrag Aneby
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         50000 kr50000 kr0 kr      
2000Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Jönköpings län    35000Fiskeriverket     
2001KommunAneby kommun    15000