Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2008-12-09 Ändrad datum: 2015-09-23

ÅtgärdsID: 3634
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Fisktrappa vid Näskvarn, Vierydsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2003-01-01
Datum, stopp: 2003-12-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Funktionen är troligtvis mycket begränsad
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Ronneby kommun
Koordinator: Ronneby kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2172
Projektnamn: Fisktrappa vid Näskvarn, Vierydsån
Huvudman: Ronneby kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Gynna havsvandrande öring samt flodpärlmussla.
Startår: 2003
Beskrivning:
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
57Vierydsån Näs kvarn6233483511799 damm-övrigtHuvudfåra 2004Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Näs kvarn6233481511801vattendragVierydsånRonneby
Bilder

  TitelKommentar
Visa  

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         229499 kr229499 kr229499 kr      
2004NV-BÅLänsstyrelsen i Blekinge län 5817740-200385195074Naturvårdsverket   utbetalda 
2004KommunRonneby kommun    34425    utbetalda