Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-07-02 Ändrad datum: 2009-11-23

ÅtgärdsID: 3276
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Projektering fiskväg Lerkesdammen
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2008-12-01
Datum, stopp: 2009-12-31
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar: Mindre damm ca 1,5 - 2 m fallhöjd.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Nora kommun
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 10225400560001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: Åtgärdsområde Rammsjön ID 0
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,2
Ny längd (m): 1500
Karta

Projekt
ID: 1979
Projektnamn: Restaurering av Lerkesån
Huvudman: Nora kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Förbättra reproduktionsmöjligheter för flodprälmussla och insjööring
Startår: 2007
Beskrivning: Öppna upp 2 vandringshinder och genomföra biotopförbättande åtgärder sträckan mellan NR Kvarnbäcken-Lerkesån och Norasjön.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Hitorpsdammen Lerkesån6596636502008vattendrag Nora
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         75000 kr75000 kr0 kr      
2008NV-RestaureringsmedelLänsstyrelsen i Örebro län 501122992 75000NaturvårdsverketN23-08 2008-02-01 beslutade - ej utbetalda