Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2021-02-05 Ändrad datum: 2021-02-05

ÅtgärdsID: 32155
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-damm
Åtgärdsnamn: Utrivning
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2020-01-01
Datum, stopp: 2020-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Utrivning av damm
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: AB Gilbert Gustafsson Entreprenad
Koordinator: Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB
Entreprenör:
Organisation
Ljusdals kommun
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Niklas Svensson
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Flodpärlmussla
Gädda
Harr
Mört
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?: Genom samråd
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 1,0
Ny längd (m): 150
Karta

Projekt
ID: 17649
Projektnamn: Kvarndammen i Tallåsen
Huvudman: Ljusdals kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fria vandringsvägar för fisk
Startår: 2020
Beskrivning: Utrivning av kvarndammen i Tallåsen
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bäcksdammen/Tallåsen?6859276552751damm Ljusdal
Bilder

Video

Dokument

  Rubrik
.pdfÖppnaRapport

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1458000 kr0 kr1458000 kr      
2020Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg  1824-202020300000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2020NV-Kommunala naturvårdsmedelLänsstyrelsen Gävleborg   801158000