Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2004-08-23 Ändrad datum: 2009-11-25

ÅtgärdsID: 274
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
åtgärd vid trumma
Åtgärdsnamn: BLACKLÖTUMYRBÄCKEN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2003-09-26
Datum, stopp: 2003-09-26
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar: Byte till valvbåge samband med anläggning av kalkdoserare
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Åsarnas FVOF
Koordinator: Åsarnas FVOF
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 492
Projektnamn: Åtgärder vägtrummor Högån/Hovermoån
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Naturlig återkolonisation av öring efter kalkning
Startår: 1997
Beskrivning: Åtgärder av vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och bottenfauna
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
BLACKLÖTUMYRBÄCKEN6963647461920vattendrag Berg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         41750 kr41750 kr0 kr      
2003NV-BÅNaturvårdsverketStatsbidrag 100%623110519-2003 40000Naturvårdsverket     
2003NV-BÅNaturvårdsverketStatsbidrag 100%623111780-2003 1750Naturvårdsverket