Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2018-01-22 Ändrad datum: 2018-01-22

ÅtgärdsID: 26013
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-damm
Åtgärdsnamn: Utredning självreglering Grytsjön, Västra och Östra Laxsjön
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2017-03-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ja
Organisation
Huvudman: Laxå Vatten AB
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Mört
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 14170
Projektnamn: Självreglering Grytsjön, Västra och Östra Laxsjön
Huvudman: Laxå Vatten AB
Projektstatus: påbörjad
Syfte: hydrologisk restaurering och fri fiskvandring
Startår: 2017
Beskrivning: Återskapa naturlig hydrologi och återskapa sjöutlopp
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Grytsjöns reglerdamm6524776479556dammGRYTSJÖNLaxå
Västra Laxsjöns reglerdamm6532634478722dammVÄSTRA LAXSJÖNLaxå
Östra Laxsjöns reglerdamm6528152480927dammÖSTRA LAXSJÖNLaxå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         300000 kr300000 kr300000 kr      
2017Statligt-övrigtLänsstyrelsen i Örebro län    150000    utbetalda 
2017Ej statligtLaxå Vatten AB    150000    utbetalda