Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2017-11-30 Ändrad datum: 2017-11-30

ÅtgärdsID: 24876
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
kantzon-strandmiljöer
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Restaurering av Malmån, Spånsjöbäcken samt Vängelälven
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2017-07-12
Datum, stopp: 2017-08-17
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Vängelälvens fvo
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen Jämtland
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 3
Biotopvårdad areal (m2): 16525
Biotopvårdad längd (m): 1510
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 14113
Projektnamn: Restaurering inom Vängelälvens fvo
Huvudman: Vängelälvens fvo
Projektstatus: avslutad
Syfte: Restaurering i syfte att återskapa Strömvattenmiljöer påverkade av flottning med fokus på öring, harr samt biologisk mångfald i stort
Startår: 2017
Beskrivning: Restaurering av flottledsskadade vattendrag inom Vängelälvens fvo. Malmån, Spånsjöbäcken samt Vängelälven
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Malmån7067600548039vattendragMALMÅNStrömsund
Spånsjöbäcken7070288553949vattendragSPÅNSJÖBÄCKENStrömsund
Vängelälven7067348547197vattendrag Strömsund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         200000 kr0 kr200000 kr      
2016HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jämtlands län 6239172-16100200000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda