Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2017-07-11 Ändrad datum: 2017-11-17

ÅtgärdsID: 24794
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-övrigt
Åtgärdsnamn: Bölarp bron
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2017-04-03
Datum, stopp: 2017-07-11
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Koordinator: Länsstyrelsen i Hallands län
Entreprenör:
Organisation
Oskarsbergs entreprenad
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Fredrik Nöbelin
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Vattenförvaltningen
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 14075
Projektnamn: Bölarp bron
Huvudman: Länsstyrelsen i Hallands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Säkerställa fria vandringsvägar för alla fiskarter.
Startår: 2017
Beskrivning: Borttagande av mindre bro med underliggande betongplatta. Betongplattan dämde in en sträcka på ca 30 meter av ån.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bölarp bron6271674387025vattendrag Laholm
Bilder

  TitelKommentar
VisaNedre fall före åtgärd 
VisaÖvre fall före åtgärd 
VisaEfter åtgärd 

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         16800 kr0 kr16800 kr      
2017HaV-Åtgärdsprogram för hotade arterLänsstyrelsen i Hallands län  3914-1710016800    beslutade - ej utbetalda