Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2016-06-28 Ändrad datum: 2016-06-30

ÅtgärdsID: 20624
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
okänd
Åtgärdsnamn: Fiskväg, Hednäs krv
Åtgärdsstatus: uppgift saknas
Datum, start:
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd:
Kommentar: SMHI Svenskt dammregister, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman:
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras:
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns:
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Målarter:
ArtNamn
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön:
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd:
Dokumentation kulturlämning:
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning:
Finns i länsplan:
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i:
Effekt i:
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion:
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 11340
Projektnamn: Fiskväg, Hednäs krv
Huvudman: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Projektstatus: uppgift saknas
Syfte: uppgift saknas
Startår: 1900
Beskrivning:
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
2117Kammartrappa, Hednäs kraftverk7242362774299 damm-vattenkraftverkNy fåravänster1995Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr