Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-24 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 2015
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Biotopvård Grannäsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1994-06-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Bollnäs kommun
Koordinator: Bollnäs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 8
Biotopvårdad areal (m2):
Biotopvårdad längd (m):
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 1852
Projektnamn: Biologiskåterställning Bollnäs kn 1995
Huvudman: Bollnäs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1994
Beskrivning: Flottledsåterställning i Grannäsån + Flottledsåterställning och VH-justering i Gällsån
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Grannäsån6781194560514vattendrag Bollnäs
Gällsån6782938572220vattendrag Bollnäs
Gällsån6781006571224vattendrag Bollnäs
Gällsån6781255571141vattendrag Bollnäs
Gällsån6781860570723vattendrag Bollnäs
Gällsån6782180570689vattendrag Bollnäs
Gällsån6782339570608vattendrag Bollnäs
Gällsån6782608571404vattendrag Bollnäs
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         67500 kr67500 kr0 kr      
1995NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg85%247212010-1995 67500Naturvårdsverket    Medfinans Länsarbetsnämnden