Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-11 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1986
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Biotopvård LAXBÄCKEN/Hamreån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-06-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator: Söderhamns kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2):
Biotopvårdad längd (m): 2600
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 1834
Projektnamn: Biologiskåterställning Söderhamns kn 2005
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2005
Beskrivning: Flottledsåterställning i Hamreån. Målarter strömlevande öring+flodpärlmussla.Biflöde till Trönöån har återställts för hand och med maskin, sten och ved har lagts i och fiskvägar byggts.Gammal sjötröskel (betongdamm) har bytts ut mot en naturlig sjötröskel
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
LAXBÄCKEN/Hamreån6807368597800vattendrag Söderhamn
LAXBÄCKEN/Hamreån6807981598335vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         214701 kr214701 kr0 kr      
2005NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg85%58211461-2004 82090Naturvårdsverket    Faktåtg1,Plats2,Tot sum 181670
2005KommunLänsstyrelsen Gävleborg15%58211461-2004 99580      
2005NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg85%58211461-2004 14925Naturvårdsverket    Faktåtg1,Plats1, Tot sum 33031
2005KommunLänsstyrelsen Gävleborg15%58211461-2004 18106