Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-10 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1985
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Biotopvård ENÅNGERSÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-06-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator: Hudiksvalls kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2): 8010
Biotopvårdad längd (m): 1780
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 1833
Projektnamn: Biologiskåterställning Hudiksvalls kn 2005
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2005
Beskrivning: Flottledsåterställning i Enångersån och Källsjöbäcken + VH-justeringar i Bruntjärnsbäcken, Grottsjöbäcken, Klubboån, Lumpån
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
ENÅNGERSÅN6824215597093vattendrag Hudiksvall
Källsjöbäcken6833116596603vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         373011 kr373011 kr0 kr      
2005NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg85%58211547-2004 317060Naturvårdsverket     
2005KommunLänsstyrelsen Gävleborg 58211547-2004 55951