Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2006-10-23 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1907
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
övrig passage
Åtgärdsnamn: Fiskvägar SÄVARÅN
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-02-11
Datum, stopp: 2005-11-02
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Flottningsdammen i utloppet av Lill-Sävarträsks sättar togs bort och ersattes utav en vandringsbar överfallströskel.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Umeå kommun
Koordinator: Kaj Johansson Åkeri AB
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Lst i ac
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Vattenkemisk uppföljning
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Ostkusten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1776
Projektnamn: Projekt Sävarån, Lill-Sävarträsk.
Huvudman: Umeå kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2005
Beskrivning: Flottningsdammen i utloppet av Lill-Sävarträsks sättar togs bort och ersattes utav en vandringsbar överfallströskel.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
SÄVARÅN7143890746318vattendrag Umeå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         455736 kr455736 kr0 kr      
2005NV-BÅLänsstyrelsen i Västerbottens län100%58213464-2005 455736Naturvårdsverket