Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2004-08-19 Ändrad datum: 2008-02-19

ÅtgärdsID: 160
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Fiskvägar BJÖRKÅN
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2003-06-18
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Byggande av fiskväg samt avlägsna vandringshinder.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: FVOF ospecificerad
Koordinator: FVOF ospecificerad
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 466
Projektnamn: Vandringsväg Björkån
Huvudman: Kårböle FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2003
Beskrivning: Undanröjande av vandringshinder i 48-13/14 Björkåns vattensystem inom 48 Ljusnans vattensystem.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
BJÖRKÅN6875922515026vattendrag Ljusdal
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40000 kr40000 kr0 kr      
2003Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 62211829-2001 20000Fiskeriverket     
2003Ej statligtEnskild person    20000     Egen finansiering