Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-06 Ändrad datum: 2010-02-19

ÅtgärdsID: 1440
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
övrig passage
Åtgärdsnamn: Fiskvägar Årjäng
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1997-06-23
Datum, stopp: 2000-01-25
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Bassängtrappa ursprungligen byggd före 1998 (1995 efterkonstruktion). Oklart vad det varit för ursprungligt vandringshinder och vilken passerbarhet det haft för öring.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 1494
Projektnamn: Fiskvägar i Silbodalsälven, dnr 2472-5636-97, 1700-500
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1997
Beskrivning: 4 st fiskvägar (bassängtrappor), främst kompletteringar av befintliga trappor.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
818Fiskväg Årjäng6586285336441 damm-övrigtHuvudfåra 2000Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Årjäng6586284336441vattendrag Årjäng
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         25000 kr25000 kr0 kr      
1997NV-BÅLänsstyrelsen i Värmlands län100 % stadsbidrag24725636-1997 25000Naturvårdsverket